بُرک،برترین کیفیت
آدرس : شهرک صنعتی بزرگ شیراز ، میدان کوشش ، بلوار کوشش جنوبی ، خیابان 121 ، سوله پنجم سمت راست ، پلاک 23-21
تلفن : 07137743296
ایمیل : info@iranbork.ir

واحد رسیدگی به شکایات : 09177346884

کارآموزی

تلفن : 09177346884 آدرس ایمیل: aradmanesh@iranbork.ir

نمایندگی

تلفن : 09177346881 – 09177346882 آدرس ایمیل: sorour@iranbork.ir

استخدام

تلفن : 09035918292 آدرس ایمیل: mahzoun@iranbork.ir